Risk management tjenester «for hire»

Uavhengig risikorapportering («middle office») er en nødvendighet når man driver handels-, forvaltnings- eller sikringsaktiviteter.

Utfordringen er ofte at fagfeltet er komplekst og det er kun de som sitter på handelsbordet som fullt ut forstår hva som foregår. Derfor er det svært nyttig for ledelsen å få inn uavhengig kompetanse som kan gi uavhengig og innsiktsfull rapportering, som igjen gir bedre beslutningsstøtte og bedre diskusjoner i virksomheten.

Mange mindre foretak har også stor nytte av å leie inn kompetanse som kan gi uavhengige vurderinger og kvalitetssikring i forbindelse med nysatsinger som alltid innebærer stor risiko.

Et område for bistand kan også være å bistå de operative miljøene med risikokartlegginger, ofte forankret i eksterne pålegg. De operative har god innsikt i virksomheten og tilhørende risiko men trenger sekretær- og metodehjelp for å få dokumentert analysen.

Risk management tjenester «for hire»
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY