Kunder

Statkraft

Engasjert av Konsernrevisjonen: Flere evalueringer over flere år, med hovedvekt på områdene finans og kraftmarked. Engasjert både som prosjektleder og som fagrevisor. Norge og utland.Oppdrag for krafthandelsmiljøet: Prosjektleder implementering av leveranse krafthandelstjenester for omsetningsselskap. Engasjert av Markets-miljøet: Utredninger, prosjektstøtte, knyttet til krafthandelsområdet og risikostyring. 


Hafslund E-CO

Engasjert som innleid Internrevisor på deltid. Leder internrevisjonsarbeidet, med uavhengig rapportering til styret. Kvalitetssikring av risikostyring og internkontroll. Leder for intern granskning ulykke i kraftstasjon Aurland 2.


Akershus Energi

Ledelse av konsernsjefs uavhengige kvalitetsgjennomganger - evalueringer på områder knyttet til risikostyring og internkontroll - fokus både på personsikkerhetsrisiko, ytre miljø og økonomisk risiko. Flere år deltid i funksjon som Risk Manager. 


Skagerak
 Energi

Ledelse av internrevisjonsarbeid, gjennomføring av prosjekter både som prosjektleder og fagressurs.


Fjordkraft

Rådgiver i flere prosjekter knyttet til fysisk og finansiell krafthandel. Rådgiver for prosjekt for forbedret håndtering av operasjonell risiko. Videreutvikling av kontrollmiljø.

BKK

Engasjert av internrevisjonen som fagressurs ved uavhengige evalueringer på områder som: Finansiell og fysisk krafthandel, finans, vedlikehold.

Agder Energi

Rådgivning knyttet til konsernets markedsrisikohåndtering.

 

 
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY