Kunder

 

Et utvalg av våre kunder nedenfor:

 

Statkraft

Engasjert av Konsernrevisjonen: Flere evalueringer over flere år, med hovedvekt på områdene finans og kraftmarked. Engasjert både som prosjektleder og som fagrevisor. Norge og utland.Oppdrag for krafthandelsmiljøet: Prosjektleder implementering av leveranse krafthandelstjenester for omsetningsselskap. Engasjert av Markets-miljøet: Utredninger, prosjektstøtte, knyttet til krafthandelsområdet og risikostyring. 


Hafslund E-CO

Engasjert som innleid Internrevisor på deltid. Leder internrevisjonsarbeidet, med uavhengig rapportering til styret. Kvalitetssikring av risikostyring og internkontroll. Leder for intern granskning ulykke i kraftstasjon Aurland 2.


Akershus Energi

Ledelse av konsernsjefs uavhengige kvalitetsgjennomganger - evalueringer på områder knyttet til risikostyring og internkontroll - fokus både på personsikkerhetsrisiko, ytre miljø og økonomisk risiko. Flere år deltid i funksjon som Risk Manager. 


Skagerak
 Energi

Ledelse av internrevisjonsarbeid, gjennomføring av prosjekter både som prosjektleder og fagressurs.


Fjordkraft

Rådgiver i flere prosjekter knyttet til fysisk og finansiell krafthandel. Rådgiver for prosjekt for forbedret håndtering av operasjonell risiko. Videreutvikling av kontrollmiljø.

 

Eviny / BKK

Engasjert av internrevisjonen som fagressurs ved uavhengige evalueringer på områder som: Finansiell og fysisk krafthandel, finans, vedlikehold.

 

Agder Energi

Rådgivning knyttet til konsernets markedsrisikohåndtering.

 

 
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY