Rådgivere

Trond Brevik er siviløkonom fra NHH/UCLA i 1991 og er eier (partner) og daglig leder i Brevik Risk Management AS. Trond Brevik arbeidet i oljebransjen fra 1992 til 2000, fire år med oljehandel og risikostyring samt fire år som ansvarlig for økonomisk analyse. Han har siden 2000 arbeidet som forretningsrådgiver med hovedfokus på risikostyring i energibransjen. Han var fra 2000 ansatt i Arthur Andersen, senere Ernst&Young, men har arbeidet for egen virksomhet siden 2003.

Trond Breviks oppdrag som konsulent er i disse hovedkategorier:

 

 • Prosjektleder for frittstående utrednings- og analyseprosjekter hos kraftselskaper (for eksempel strategi for handel og sikring, risikoanalyse, prosess- og organisasjonsutvikling)
 • Uavhengige evalueringer, ofte i regi av internrevisjonsavdelinger (typisk «internrevisjonsprosjekter»)
 • Innleie over lengre tidsrom som operativt ansvarlig innenfor risikostyringsfunksjonen hos energiselskaper (fungering som «Risk Manager» eller «Risk Controller»)

 

Telefon: +47 975 43 057

E-post: trond.brevik@brevikrisk.no

 

Sveinung Nersten er sivilingeniør fra Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU/UBC i 2018 og konsulent i Brevik Risk Management.

Sveinung har arbeidet med flere store energiselskaper siden han startet i Brevik Risk Management i mars 2020. Han har vært involvert i strategi og utredningsarbeid samt implementering av løsninger.

Arbeidet har blant annet vært knyttet til

 • Krafthandelens arbeidsprosesser og grensesnitt mellom porteføljer og avdelinger
 • Utvikling av nye produkter og tjenester
 • Risikostyring og Middle Office-oppgaver, herunder
  • modellutvikling
  • rapportering av risiko og P&L
  • håndtering av markedsrisiko, motpartsrisiko og likviditetsrisiko
 • Utarbeidelse av handelsmandat, internkontrollstrukturer og organisasjonsutvikling
 • Operasjonelle evalueringer, intervjubaserte prosjekter

 

Sveinung har tidligere jobbet i konsulentselskapet Arthur D. Little, der han arbeidet med strategiske og operasjonelle problemstillinger, internasjonalt og i Norge, blant annet knyttet til vekststrategier og markedsanalyse. Han har også erfaring fra Volue (tidl. Powel) og Trønderenergi. Sveinung har ved NTNU skrevet og publisert flere artikler om risikostyring og produksjonsstyring i norsk kraftbransje.

Telefon: +47 45 88 23 04

E-post: sveinung.nersten@brevikrisk.no

 

 

 

 
 
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY