Opplæring av nøkkelfunksjoner

Kompetanse er svært sentralt for å få til god risikostyring.

I all vår bistand legger vi vekt på at organisasjonen skal lære av å arbeide sammen med oss. Vi har også arrangert kurs i ulike deltema innenfor risikostyring. Et spesielt område som ofte har nytte av slike kurs er de som arbeider i kontrollfunksjoner og skal står for uavhengig rapportering fra en handels- eller sikringsaktivitet.

Opplæring av nøkkelfunksjoner
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY