Internrevisjon/ uavhengige evalueringer

Internrevisjon er en tredjelinjes risikostyringsfunksjon som påser at organisasjonen har god risikostyring og kontroll, samt også at det er kvalitet i de sentrale prosessene.

Vi hjelper internrevisjonsavdelinger med å gjennomføre evalueringer og vi hjelper også mindre selskaper med å drifte hele internrevisjonsfunksjonen.  En operativt anlagt internrevisjonsfunksjon vil adressere alt fra administrative forhold med økonomisk risiko, til styring av risiko i forhold til personsikkerhet eller ytre miljø.

Også i selskaper uten internrevisjon er det nyttig for ledelse og styre å få gjort uavhengige evalueringer på utvalgte kritiske områder.  For eksempel av en spesiell prosess som krafthandel eller personsikkerhetsarbeidet i et utbyggingsprosjekt.

Internrevisjon/ uavhengige evalueringer
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY