Rammeavtale med Statkraft

Statkrafts konsernrevisjon har fornyet sin rammeavtale med Brevik Risk Management AS

Avtalen løper 3 år, til 2022, og deretter med tre årlige opsjoner på forlengelse. Brevik Risk Management har gjennom flere år bistått både med prosjektledelse og som fagressurs i gjennomføringen av Statkraft-konsernets internrevisjonsaktiviteter.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY