Ny avtale med Statkrafts konsernrevisjon

Statkrafts konsernrevisjon forlenger sin avtale om bistand fra Trond Brevik Rådgivningstjenester AS.

Vi har bistått Statkraft med fagkompetanse innenfor risikostyring, ledelse av internrevisjonsprosjekter og ledelse av internrevisjonsfunksjonen. 

Statkraft utøvde nå opsjon på å forlenge eksisterende avtale. 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY