Kurs i finansiell markeds- og motpartsrisiko

Trond Brevik holder denne våren tre kurs som passer både for ledere som vil være tryggere på hvilke krav de skal stille, og for kontrollpersonell som vil gi best mulig risikoovervåkning og beslutningsstøtte. 

Kursene omfatter temaer mange har behov for kompetanse og oppfrisking. Kurset er rettet mot de behov man ofte ser hos kraftprodusenter – ved sikringshandel, salg av grønne verdier og ved spekulativ handel.

  • Motpartsrisiko i krafthandel (torsdag 28. mars 2019)
  • Spekulativ krafthandel - styring og rapportering (mandag 8. april 2019)
  • Produksjonsporteføljen og konsernets risiko (tirsdag 9. april 2019)

Kursene passer for:

  • Ledere som vil vite mer om hvordan de kan styre risikotakingen, hvilke krav de bør stille og hva de bør etterspørre
  • Kontrollfunksjoner («Middle Office», «Controller», «Risk Mgr» eller lignende) som vil gi best mulig risikoovervåkning og beslutningsstøtte

Vi legger opp til 4-5 deltagere på hvert kurs. Kursene holdes i våre lokaler på Bekkestua. Kursene kan tas uavhengig av hverandre.

Vil du være med? Ta kontakt med Trond Brevik. 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY