Onsdag 01/05/24

Hjelp – jeg har fått ansvar for krafthandel!

Trond Brevik

Hvis du som leder får ansvar for krafthandel og markedsaktiviteter - hvilke krav og spørsmål bør du stille til fagmiljøet? På direktør- og konsernsjefsnivå i et energiselskap er krafthandel og marked noe av det som er vanskeligst å styre på en god ...

les mer
Fredag 15/03/24

Økt aktivitet innen bilateral energihandel stiller nye krav til organisasjonen

Trond Brevik

Bilateral handel: mer motpartsrisiko, økt operasjonell risiko og nye krav 

les mer
Fredag 02/02/24

Energiselskaper: Dette bør revisjonsplanen inneholde

Trond Brevik

Nå rundt årets første styremøte er det tiden for å vedta planene for internrevisjonens årsplan. Revisjonsplanen er et kommunikasjonsverktøy – den forteller organisasjonen hva styret mener er viktig. Så hva bør være med i revisjonsplanen til et ...

les mer
Mandag 29/01/24

Arbeidskapitalstyring stadig viktigere i energihandel - modenhet er varierende

Skrevet av Sveinung Nersten januar 2024

 

les mer
Onsdag 08/02/23

Stor kredittrisiko i fastpris-salg til bedrifter

Trond Brevik

En typisk bedriftskunde i kraftmarkedet har en kredittkvalitet fra BB+ og ned til B- målt på ratingbyråenes skala. Misligholdssannsynlighet over en sju års periode er da i størrelsesorden 5-30%. Hvordan bør dette påvirke salg til slike kunder når vi vet hvor stor ...

les mer
Fredag 23/12/22

Det året gikk fryktelig fort - god jul igjen!

Trond Brevik

God jul til alle kjente! Takk for interessante og trivelige arbeidsdager til alle vi har arbeidet med i 2022!

les mer
Torsdag 23/12/21

God jul 2021!

Trond Brevik

Vi sier takk for i år og ønsker god jul!

les mer
Lørdag 24/04/21

Konsernrevisor i BKK

Trond Brevik

Brevik Risk Management er engasjert for å lede BKKs konsernrevisjon de neste to årene. Vi er nå godt i gang med årets revisjonsplan.

les mer
Onsdag 18/03/20

Motpartsrisiko undervurdert i krafthandel

Trond Brevik

Er motpartsrisiko mer aktuelt nå under Corona-krisen enn ellers? Nei og ja. Motpartsrisiko må alltid være en del av handelsbeslutningen. Og akkurat nå øker konkurssannsynlighetene.

les mer
Mandag 16/12/19

Kraftforvaltning: Interessekonfliktene er der men håndteres ikke

Trond Brevik

I norsk kraftnæring er det god stemning og alle stoler på alle. 100%. I hvert fall kan det virke sånn når det settes ut forvaltningsoppdrag.

les mer
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY