Tirsdag 01/08/17

Fortsatt bistand til konsernrevisjonen i BKK

Trond Brevik

BKKs konsernrevisjonen har tegnet en ny rammeavtale om bistand som fagressurs. Aktuelle fagfelt for bistand er blant annet områder som risikostyring, økonomistyring, investerings- og lønnsomhetsanalyser, samt fysisk og finansielt kraftmarked.

les mer
Onsdag 01/02/17

Videreføring av rammeavtale med Statkraft

Trond Brevik

Statkrafts Corporate Audit (Konsernrevisjon) har utøvd opsjon på videreføring av rammeavtalen der Trond Brevik Rådgivningstjenester AS leverer tjenester til konsernrevisjonens arbeid både i Statkraft og Skagerak.

les mer
Mandag 10/10/16

Fornyet avtale med BKK

Trond Brevik

BKK har fornyet rammeavtalen om bistand til BKKs internrevisjon. Trond Brevik Rådgivningstjenester AS leverer kompetanse innenfor hele risikostyrings-spekteret, men særlig i forhold til håndteringen av energi- og finansmarkeder.
 

les mer
Tirsdag 09/12/14

Evaluering av vedlikehold i nettselskap

Trond Brevik

I samarbeid med Per Schjølberg fra NTNU har Trond Brevik evaluert vedlikeholdsfunksjonen hos et stort norsk nettselskap. Vedlikehold er et svært viktig risikostyringstiltak. Nøkkelen til et optimalt vedlikehold er å ha analysemetoder der man vurderer risiko, kostnader og potensielt ...

les mer
Torsdag 18/09/14

Foredrag for Deloittes bransjegruppe Energi

Trond Brevik

Trond Brevik holdt i dag foredrag for Deloittes nasjonale bransjegruppe for energibransjen. Temaet var risikostyring i kraftbransjen. Foredraget omhandlet hele spekteret av risikostyringsaktiviteter i et kraftselskap, innenfor måldimensjonene personsikkerhet (HMS), ytre miljø og økonomisk verdi. ...

les mer
Onsdag 30/04/14

Fagressurs til BKKs internrevisjon

Trond Brevik

Trond Brevik Rådgivningstjenester AS har inngått en langsiktig rammeavtale om å bistå internrevisjonen i energikonsernet BKK. I sine revisjonsprosjekter ønsker BKK å trekke inn fagkompetanse på aktuelle områder. TBR er særlig aktuelle med fagressurser innenfor ...

les mer
Søndag 09/03/14

Risikovurdering hydrogenstrategi Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune

Trond Brevik

I forbindelse med at utarbeidelsen av en strategi for innfasing av hydrogendrevne kjøretøyer i Akershus og Oslo, har TBR gjennomført en risikoanalyse. Hensikten med risikoanalysen har vært både å gi beslutningstagerne bedre innsikt i usikkerhetsfaktorer og utfallsrom, samt ...

les mer
Tirsdag 28/01/14

Rammeavtale med Statkrafts konsernrevisjon

Trond Brevik

TBR signerte i dag en rammeavtale om bistand til Statkrafts konsernrevisjon. TBR bistår som fagressurs særlig innenfor områdene risikostyring og krafthandel. Avtalen har en varighet på tre år, med opsjoner på ytterligere tre år.

 

les mer
Mandag 23/12/13

Avtale med Drammen Kommune

Trond Brevik

TBR har inngått avtale med Drammen Kommune om bistand til oppfølging av eierskapet i Energiselskapet Buskerud AS.
les mer
Fredag 15/11/13

Sellihca prekvalifisering

Trond Brevik

Trond Brevik Rådgivningstjenester AS er nå prekvalifisert som tilbyder i Sellihca, et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen.
les mer
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY