Lørdag 24/04/21

Konsernrevisor i BKK

Trond Brevik

Brevik Risk Management er engasjert for å lede BKKs konsernrevisjon de neste to årene. Vi er nå godt i gang med årets revisjonsplan.

les mer
Onsdag 18/03/20

Motpartsrisiko undervurdert i krafthandel

Trond Brevik

Er motpartsrisiko mer aktuelt nå under Corona-krisen enn ellers? Nei og ja. Motpartsrisiko må alltid være en del av handelsbeslutningen. Og akkurat nå øker konkurssannsynlighetene.

les mer
Mandag 16/12/19

Kraftforvaltning: Interessekonfliktene er der men håndteres ikke

Trond Brevik

I norsk kraftnæring er det god stemning og alle stoler på alle. 100%. I hvert fall kan det virke sånn når det settes ut forvaltningsoppdrag.

les mer
Fredag 25/10/19

Fire nødvendige egenskaper for Middle Office

Trond Brevik

Rett dame for handelskontrollfunksjonen «Middle Office». 

Ja, eller rett mann da. Med utgangspunkt i typiske norske kraftselskap beskriver denne artikkelen fire viktige personlige egenskaper som kreves for å arbeide med uavhengig kontroll av finansiell handel, råvare- og energihandel ...

les mer
Onsdag 13/03/19

Certified Internal Auditor

Trond Brevik

Trond Brevik har tatt den internasjonale internrevisor-sertifiseringen - Certified Internal Auditor (CIA). 

les mer
Tirsdag 12/03/19

Rammeavtale med Statkraft

Trond Brevik

Statkrafts konsernrevisjon har fornyet sin rammeavtale med Brevik Risk Management AS

les mer
Tirsdag 12/03/19

Kurs i finansiell markeds- og motpartsrisiko

Trond Brevik

Trond Brevik holder denne våren tre kurs som passer både for ledere som vil være tryggere på hvilke krav de skal stille, og for kontrollpersonell som vil gi best mulig risikoovervåkning og beslutningsstøtte. 

les mer
Onsdag 15/08/18

Nytt kontor på Bekkestua

Trond Brevik

Brevik Risk Management er nå på plass i nytt kontor sentralt på Bekkestua.

les mer
Fredag 19/01/18

Ny avtale med Statkrafts konsernrevisjon

Trond Brevik

Statkrafts konsernrevisjon forlenger sin avtale om bistand fra Trond Brevik Rådgivningstjenester AS.

les mer
Fredag 01/09/17

Jan-Tore Christiansen bytter jobb

Trond Brevik

Jan-Tore Christiansen begynner i ny jobb som analytiker i Sparebank 1 Markets. Jan-Tore har vært en veldig god bidragsyter i flere av våre prosjekter de siste årene. Vi ønsker ham alt godt videre på veien!

les mer
Tirsdag 01/08/17

Fortsatt bistand til konsernrevisjonen i BKK

Trond Brevik

BKKs konsernrevisjonen har tegnet en ny rammeavtale om bistand som fagressurs. Aktuelle fagfelt for bistand er blant annet områder som risikostyring, økonomistyring, investerings- og lønnsomhetsanalyser, samt fysisk og finansielt kraftmarked.

les mer
Onsdag 01/02/17

Videreføring av rammeavtale med Statkraft

Trond Brevik

Statkrafts Corporate Audit (Konsernrevisjon) har utøvd opsjon på videreføring av rammeavtalen der Trond Brevik Rådgivningstjenester AS leverer tjenester til konsernrevisjonens arbeid både i Statkraft og Skagerak.

les mer
Mandag 10/10/16

Fornyet avtale med BKK

Trond Brevik

BKK har fornyet rammeavtalen om bistand til BKKs internrevisjon. Trond Brevik Rådgivningstjenester AS leverer kompetanse innenfor hele risikostyrings-spekteret, men særlig i forhold til håndteringen av energi- og finansmarkeder.
 

les mer
Tirsdag 09/12/14

Evaluering av vedlikehold i nettselskap

Trond Brevik

I samarbeid med Per Schjølberg fra NTNU har Trond Brevik evaluert vedlikeholdsfunksjonen hos et stort norsk nettselskap. Vedlikehold er et svært viktig risikostyringstiltak. Nøkkelen til et optimalt vedlikehold er å ha analysemetoder der man vurderer risiko, kostnader og potensielt ...

les mer
Torsdag 18/09/14

Foredrag for Deloittes bransjegruppe Energi

Trond Brevik

Trond Brevik holdt i dag foredrag for Deloittes nasjonale bransjegruppe for energibransjen. Temaet var risikostyring i kraftbransjen. Foredraget omhandlet hele spekteret av risikostyringsaktiviteter i et kraftselskap, innenfor måldimensjonene personsikkerhet (HMS), ytre miljø og økonomisk verdi. ...

les mer
Onsdag 30/04/14

Fagressurs til BKKs internrevisjon

Trond Brevik

Trond Brevik Rådgivningstjenester AS har inngått en langsiktig rammeavtale om å bistå internrevisjonen i energikonsernet BKK. I sine revisjonsprosjekter ønsker BKK å trekke inn fagkompetanse på aktuelle områder. TBR er særlig aktuelle med fagressurser innenfor ...

les mer
Søndag 09/03/14

Risikovurdering hydrogenstrategi Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune

Trond Brevik

I forbindelse med at utarbeidelsen av en strategi for innfasing av hydrogendrevne kjøretøyer i Akershus og Oslo, har TBR gjennomført en risikoanalyse. Hensikten med risikoanalysen har vært både å gi beslutningstagerne bedre innsikt i usikkerhetsfaktorer og utfallsrom, samt ...

les mer
Tirsdag 28/01/14

Rammeavtale med Statkrafts konsernrevisjon

Trond Brevik

TBR signerte i dag en rammeavtale om bistand til Statkrafts konsernrevisjon. TBR bistår som fagressurs særlig innenfor områdene risikostyring og krafthandel. Avtalen har en varighet på tre år, med opsjoner på ytterligere tre år.

 

les mer
Mandag 23/12/13

Avtale med Drammen Kommune

Trond Brevik

TBR har inngått avtale med Drammen Kommune om bistand til oppfølging av eierskapet i Energiselskapet Buskerud AS.
les mer
Fredag 15/11/13

Sellihca prekvalifisering

Trond Brevik

Trond Brevik Rådgivningstjenester AS er nå prekvalifisert som tilbyder i Sellihca, et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen.
les mer
Fredag 01/11/13

Trond Brevik Rådgivningstjenester 10 år

Trond Brevik

Trond Brevik Rådgivningstjenester startet virksomheten 1. november 2003 og har i dag rundet 10 år. Trond Brevik har levert tjenester på egenhånd og sammen med samarbeidende fagmiljøer. I dag er også Ole Ådland, siviløkonomi UMB, med på laget. Kundene er stort ...

les mer
Torsdag 10/10/13

Sponsor Fossum Challenge - folke-o-løp fra Skytterkollen

Trond Brevik

Også i år er Trond Brevik Rådgivningstjenester AS sponsor for o-løpet Fossum Challenge, tidligere kjent som Fossumgampen. Løpet arrangeres av Fossum IF og har fått stor oppmerksomhet både blant bredde og topper, og det stiller landslagsløpere til start både i ...

les mer
Tirsdag 01/10/13

Evaluering av anskaffelser - samarbeid med Yardstick AS

Trond Brevik

rond Brevik Rådgivningstjenester skal i samarbeid med innkjøpsfagmiljøet Yardstick AS gjennomføre en uavhengig evaluering av anskaffelsesområdet hos BKK. Evalueringen er et ledd i energiselskapet BKKs internrevisjon. Internrevisjon er et viktig element i en virksomhets risikostyring.
...

les mer
Mandag 31/12/12

Foredragsholder Moderne Vedlikehold Trondheim 10-11 jan 2013

Trond Brevik

Trond Brevik er foredragsholder på konferansen Moderne Vedlikehold som er en del av NTNUs kursdager i Trondheim. Foredraget vil fokusere på hvordan vedlikeholdet hos en vannkraftprodusent er et viktig risikostyringstiltak, og hvordan en internrevisjonsfunksjon kan kvalitetssikre vedlikeholdsarbeidet.

les mer
Fredag 28/12/12

Samarbeid med Per Schjølberg (NTNU/SINTEF)

Trond Brevik

Per Schjølberg fra NTNU/SINTEF har i samarbeid med Trond Brevik gjort en vurdering av vedlikeholdsfunksjonen hos en norsk vannkraftprodusent. Per Schjølberg er leder for Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU, med ansvar for fagområdene vedlikehold og sikkerhet. Han er også ...

les mer
Lørdag 20/10/12

Trond Brevik Rådgivningstjentester AS støtter O-sporten

Trond Brevik

TBR støtter aktivitene til o-gruppa i Fossum IF. Firmaet har i 2012 bidratt på flere områder:
-Sponsor for Fossums NM-arrangement i sprint og stafett
-Premiesponsor folke-o-løpet Fossumgampen Challenge
-Sponsor for Fossums spurt-trøye
Orientering er en svært positiv idrett ...

les mer
Søndag 01/01/12

Ole Ådland hjelper Akershus Energi

Trond Brevik

Ole Ådland, siv øk fra UMB, er utleid fra TBR som vikar i Krafthandelsavdelingen hos Akershus Energi.

les mer
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY